Page 5 - Heptakosmoj | De Zesde Wereld
P. 5

ZEvEn wErEldEn, ZEvEn boEkEn.                Zeven werelden die ik tot leven wek met beeldende
                kunst, geschreven woord, gesproken woord, muziek

                en alles wat daartussen ligt.
                    dE wErEldEn:

                I:   Het Tijdperk van de Eerste bio Chemische oorlog

                II:  de Schaduw wereld van Engelen en demonen

                III:  Spil van het lot

                Iv:  Het Tijdperk van dodelijke liefde

                v:   Het Tijdperk van het Tweeling Syndroom

                vI:  Het Tijdperk van deze dappere vrouwen

                vII:  dood en wedergeboorte boven: Een intieme journey in The Womb.
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10