Page 10 - Heptakosmoj | De Zesde Wereld
P. 10

DE ZEVEN WERELDEN VAN MELLIUS                                  Grinnikend vertelt de kunstenaar dat hij de flatge- Duizelingwekkende gelaagdheid
                                                                     bouwen zo wanstaltig heeft weergegeven om Frank te  Het zijn adembenemende werelden, die zeven
      Hij is een slaaf van zijn zelfgeschapen werelden. Mellius: ‘Levenslange dwangarbeid, dat is mijn lot. Maar voor       pesten, de man die de elektronica bij het project ver- universa van Mellius. Sommige doen sprookjesachtig
      mij is dat niet zo vreemd, het is dé manier om als kunstenaar in dit ondermaanse te vertoeven. Ik ben horig         zorgt en op zwemafstand woont. ‘En trouwens: Bas,  aan, mystiek en verfijnd, andere daarentegen zijn
      aan mijn verbeelde werelden en de werelden in die werelden. Ik zie mijzelf meer als chroniqueur of vertolker         die mijn drie rechterhanden vertegenwoordigt, en Lars,  heftig, hard en wreed.
      dan als schepper. Medelijden hoef je niet met me te hebben: die zeven werelden houden mij van de straat. Ze         die voor de visualisatie en planning zorgt, heb ik ook  Hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer lagen en dwars-
      behoeden me voor lethargie en vertragen de aftakeling die ook een thema is in mijn werk.’                  ergens in de roman te pakken genomen. Zoals ze op  verbindingen ik op het spoor kom, soms val ik van de
                                                                     hun beurt mij in de maling nemen en overstelpen met  ene verbazing in de andere, al die verbindingen!
                     tekst: Teresa Enneking, beeld: Mellius                             ongevraagde adviezen. Zonder hun hulp had ik dit
                                                                     mega-project nooit van de grond gekregen. Het is  Het project is als een orkest waarin vrijwel alle kunst-
      Toen Mellius mij vroeg hem te interviewen voor een  Gesamtkunstwerk                         een gezegende samenwerking en we houden elkaar  disciplines hun partij meeblazen. De kunstenaar leest
      artikel over zijn grote kunstwerk, dacht ik: Hé, dat is  We spreken af in zijn kolossale atelier in Amsterdam        scherp.’                    voor, terwijl er wordt gedanst tussen sculpturen en
      de omgekeerde wereld! Alweer enige tijd geleden was  Noord – kolossaal als een hangar. De voorzijde kijkt      Alle kunstuitingen in dit project, en dat zijn er nogal  schilderijen. Hij draait en mixt muziek bij Sigil Dance
      ik hoofdredacteur bij Villa d’Arte en toen kwam hij met  uit op het IJ. De schilderijen, sculpturen en installaties     wat, zijn gedestilleerd uit – of geënt op – de romans die  en de Language of Rifles. De DJ booth, de Music
      de artikelen – over ogenschijnlijk totaal uiteenlopende  lijken berustend te wachten op iets groots; dat doen        Mellius heeft geschreven of aan het schrijven is. Som- Well, zoals hij die in Mendelstov noemt, is tevens een
      onderwerpen.                  ook de professionele mixtafels in de hoek.                  mige verhalen zijn net ontkiemd, andere voltooid, weer  schilderij. Een schilderij waarin verrot doek, edelstenen
                                                                     andere halverwege. Toch vormen ze nu al de motor, het  en mineralen zijn verwerkt.
      ‘Laat maar lezen,’ zei ik.           Of het nu gaat om het geschreven woord of om zijn               kloppende hart van het project.        Al dat soort doordachte verbindingen en gelaagdheden,
      Sommige stukken waren juweeltjes. Er zaten passages  beeldende werk, alles lijkt met alles verbonden,
      bij die heftig waren, uitdagend, soms schokkend. overal lijkt wat achter te zitten, niets is toevallig of
      Van tijd tot tijd hadden we stevige woordenwisselin- willekeurig. Dezelfde motieven keren in de meest      omslag: Land Wheels Serie, detail kunstfoto, Tone.
      gen. ‘Dit moet je aanpassen!’         uiteenlopende vormen en disciplines terug, alsof er tussen          onder: Mellius werkend aan een solid painting in zijn Painting Factory.
      ‘Nee!’ luidde zijn standaardreactie. En als ik dreigde de  Mellius’ kunstuitingen onzichtbare draden lopen. Het
      tekst dan maar zelf te verbouwen, haalde hij mokkend  lijkt erop dat hij de oude droom van het “Gesamtkunst-
      bakzeil, of zei hij pesterig dat hij verwacht had dat ik  werk” opnieuw tot leven wekt. Het atelier is inmiddels
      er wel overheen zou lezen. Mellius kocht een ‘vette  omgedoopt tot Lokovskyhal en krijgt een plekje in de
      camera’, en daaruit toverde hij wonderbaarlijk mooie  het verhaal Mendelstov. ‘Het schrijven van de zeven
      platen. In de ‘opstellen’, zoals hij ze gekscherend  verhalen is een van de uitdrukkingsvormen van het to-
      noemde, zaten oorspronkelijke observaties en invals- tale kunstwerk, zoals ook beeld en muziek dat zijn en
      hoeken; en een ironie die aan sarcasme grensde. alles wat daartussen ligt.
      In de jaren die volgden schreef hij memorabele  Eigenlijk ben ik beeldend begonnen en heb later de
      artikelen en reportages. Ik begon er iets van een lijn  verbindende verhalen geschreven. Je kunt trouwens
      in te zien. Ze gingen over kunstenaars – vrienden en  ook met muziek schrijven. Analoog aan de kunstwer-
      bekenden, ontdekte ik later, maar ook over rauwe  ken die afkomen, breiden ook de verhalen zich steeds
      plekken achter het vroegere IJzeren Gordijn, of over wat  verder uit.’
      massage met je doet… Het ‘opstel’, zoals hij het noemt,
      Magic Click ging over het geheim van topfotografie.  In Mendelstov is de hal waar Mellius atelier houdt
      Veel indruk maakte een sinister verhaal over de kracht  veranderd in een honk waar de Vijand zijn charme
      van de menselijke stem – die in één van zijn romans  offensieven uitbroedt, het havenwater van het IJ is
      een hoofdletter krijgt.            een rivier van zand en de woonblokken op het Java
      Er zat systeem in de veelheid. Die opstellen waren de  eiland aan de overkant zijn in de wereld van Oxzana
      opmaat voor het echte werk.          Mendelstova hologige karkassen.                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15